DDM Sai
01972-233520, 233720
94180-42219
B.Ed 1st Year Students Record
Sr Name Roll No. Father's Name
1 Diksha 1805 Surjeet Singh Dhatwalia
2 Shikha 1806 Ramesh Kumar
3 Vinay Kumar 1807 Girdhari Lal
4 Ankita Thakur 1808 Ashwani Kumar
5 Sukriri 1809 Kamal Kishore
6 Abhilasha 1804 Teja Singh
7 Vandana Kumari 1803 Shubhash Kumar
8 Neha Giri 1802 Pawan Kumar
9 Raveena Devi 1801 Dila Ram
10 Anita Kumari 1810 Amarjeet
11 Sujeta Jamwal 1811 Kushal Singh
12 Ruchi Patial 1812 Kesar Singh
13 Naika Sharma 1813 Naval Kishore
14 Anjana 1814 Bhagat Singh
15 Nishi Thakur 1815 Anirudh Singh
16 Priya Kaushal 1816 Dharam Dass
17 Sahini Sharma 1817 Ashok Kumar
18 Shailza Kumari 1818 Satpal Sharma
19 Jyoti Devi 1819 Ashok Kumar
20 Deeksha rani 1820 Subhash Chand
21 Neelam Kumari 1821 Jagbir Singh
22 Anchal Kumari 1822 Jeevan Kumar
23 Anjli Sharma 1823 Raj Kumar
24 Surbhi 1824 Ashwani Kumar
25 Ranjna Sharma 1825 Dev Kumar
26 Anu Kumari 1826 Dinesh Kumar
27 Nancy Sharma 1827 Purshottam Sharma
28 Priyanka Dhiman 1828 Baldev Singh
29 Anchu Chauhan 1829 Manjeet Singh
30 Priyanka Sharma 1830 Kamal Dutt
31 Komal Sharma 1831 Suresh Kumar Sharma
32 Ishu Kumar Atri 1832 Manoj Kumar Atri
33 Dixit Sharma 1833 Naresh Kumar
34 Supriya 1834 Rajesh Kumar
35 Namita Sharma 1835 Manoj Kumar
36 Samriti Vishist 1836 Satish Sharma
37 Anuradha 1837 Babu ram
38 Jyoti Kumari 1838 Ramesh Chand
39 Renuka Kumari 1839 Dara Singh
40 Rosi 1840 Jeevan Singh
41 Deeksha 1841 Vijay Kumar
42 Shilpa Kumari 1842 Suresh Kumar Sharma
43 Neeta Kumari 1843 Surinder Mohan
44 Neha Sharma 1844 Sandeep Kumar
45 Raj Kumar 1845 Pratap Singh
46 Uravashi 1846 Budhi Singh Bharti
47 Subh Lata 1847 Tilak Raj
48 Deeksha Kumari 1848 Desh raj
49 Shabnam Kumari 1849 Raghubir Singh
50 Harshita 1850 Ashwani Kumar
51 Meghna rana 1851 Bir Singh
52 Himanshi Kumari 1852 Ashwani Kumar
53 Seema Devi 1853 Ranjeet Kumar
54 Reshma 1854 Sher Singh
55 Narender Kumar 1855 Kamal Jeet Kumar
56 Ganesh Sharma 1856 Vijay Kumar
57 Asha Devi 1857 Surjan
58 Pooja 1858 Vijay Kumar
59 Monika 1859 Krishan Kumar
60 Bindu Bala 1860 Vipan Kumar
61 Kalpana 1861 Subhash Chand
62 Arti Sharma 1862 Bishan Dass
63 Bharti Sharma 1863 Ramesh Chand
64 Abhilash Sharma 1864 Sunil Dutt
65 Shiwalika Sharma 1865 Pawan Kumar
66 Ruchi Thakur 1866 Swaroop Chand
67 Kavita Kumari 1867 Subhash Chand
68 Pragun Gautam 1868 Predeep Sharma
69 Namita Thakur 1869 Hardeep Singh
70 Pooja Devi 1870 Jaswant Singh
71 Ritesh Sharma 1871 Amrit Lal
72 Rita Devi 1872 Subhash Chand
73 Asha Kumari 1873 Kishan Chand
74 Ashish ranjan 1874 Vijay Chand
75 Shilpa Rani 1875 Ranjeet Kumar
76 Jyoti Bala 1876 Amarjeet Singh
77 Pooja 1877 Sahib Singh
78 Garima Kumari 1878 Ajay Singh
79 Priya 1879 Daljit ISngh
80 Rajni Kumari 1880 Guljar Singh
81 Kajal Sharma 1881 Shashi Pal
82 Arti Devi 1882 Pawan Kumar
83 Kavita 1883 Surinder Singh
84 Rekha Devi 1884 Gorkha Ram
85 Nisha Kumari 1885 Ram Kumar
86 Seema Bharti 1886 Surender Kumar
87 Neha 1887 Ramesh Chand
88 Shalini 1888 Raj Kumar
89 Arti 1889 Anil Kumar
90 Kamlesh Kumari 1890 Baldev Singh
91 Reeta Sharma 1891 Sharan Vir
92 Manisha Thakur 1892 Vikram Singh
93 Dixa Sharma 1893 Rakesh Kumar
94 Pooja Kumari 1894 Kultar Chand
95 Mamta Devi 1895 Jagdeesh Chand
96 Jyoti Sharma 1896 Dharm Pal Sharma
97 Kusum Sharma 1897 Ashwani Kumar
98 Shafali Dhiman 1898 Arvind Kumar
99 Diksha Sood 1899 Davinder Sood
100 Anchal Walia 1900 Ravi Kant Walia
Sr Name Roll No. Father's Name
DDM Sai College | Dwarka Dass Memorial Sai Institute
© 2011 DDM SAI. ALL RIGHTS RESERVED
Site Designed by: A3 Endeavour